Trening słuchowy według metody Tomatisa®


Tomatis – kto lub co to takiego?

notenheftProf. Dr med. Alfred Tomatis był francuskim laryngologiem. Doktoryzował się i następnie praktykował przez wiele lat w fakultecie medycznym Uniwersytetu Paryskiego. W swoich szczegółowych i rozległych badaniach w zakresie fonologii audio-psychologicznej Tomatis dowiódł, że słuch ma elementarne znaczenie dla rozwoju człowieka. Niestety, w tym rozumieniu zmysł ten często jeszcze dziś nie jest doceniany.
do góry

Dlaczego słuch jest aż tak istotny?

W rozwoju płodu ludzkiego to uszy i słuch są tym organem, który ukształtowuje się najszybciej – jest w pełni rozwinięty już w piątym miesiącu ciaży. Właśnie słuch umożliwia człowiekowi udział we wszystkich etapach i procesach życia.

W tym celu narząd słuchu pełnia trzy zasadnicze funkcje:

 

Co się dzieje, jeśli występują zaburzenia w prawidłowym funkcjonowaniu organu:

1. Zapewnia równowagę. Zmysł równowagi, na przykład, powoduje, że nie ulegamy sile grawitacyjnej i utrzymujemy ciało w pozycji pionowej. Jest też niezbędny dla orientacji przestrzennej i umożliwia ciału bezpieczne poruszanie się.

 

1. jeśli równowaga szwankuje, może nam się np. wydawać, że wchodzenie po schodach lub jazda na rowerze jest trudniejsza. Albo ciągle o coś się obijamy. Ktoś taki być może jest mało wysportowany, leniwy ruchowo lub też hiperaktywny – czyli po prostu brak mu równowagi …

2. Uszy są narządem służącym komunikowaniu się. W tym celu niezbędne są optymalny odbiór oraz przetwarzanie wszystkich częstotliwości. Odpowiadając komuś, posługujemy się głosem. Czy wiedzieli Państwo, że brzmienie głosu składa się jedynie z poszczególnych odcieni jego barwy, wysokich oraz niskich dzwięków, które ucho jest w stanie uchwycić?

 

2. Jeśli ktoś nie słucha w skupieniu, nie rozumie, czego się od niego oczekuje, ma zablokowany odbiór i być może reaguje w sposób „niesłychany“, jest „nieposłuszny”. Często taki ktoś musi się upewniać, dopytywać, ewentualnie ma problemy z czytaniem lub zwyczajnie fałszuje śpiewając. Osoba taka może też mieć duży potencjał, mieć w szkole same piątki, ale nauczanie w takich przypadkach bywa wyczerpujące. Wszystko trzeba powtarzać dwa razy, czasem uczeń ma problemy w nauce języków obcych. Innym objawem zakłóceń w funkcjonowaniu słuchu może być np. zbyt „nudny” lub piskliwy głos mówiącego.

3. Słuch energetyzuje mózg. Bodźce odbierane przez ucho zasilają mózg. Pobudzają nas zwłaszcza wysokie częstotliwości …

 

3. Jeśli mózg jest pozbawiony tych bodźców, stajemy się powolniejsi, zapominalscy, odizolowujemy się, tracimy zainteresowanie otaczającym nas światem … i tak dalej …FlöteTomatis nie ograniczył się do samego opisu tych procesów i zależności. Opracował metodę, dzięki której można zoptymalizować podstawowe funkcje słuchu a nawet wyeliminować ewentualne zakłócenia.

Dwa niewielkie mięśnie odpowiadają za przekazywanie odbieranych fal dźwiękowych przez nerwy do mózgu, który je przetwarza.

Metoda opracowana przez Tomatisa polega zatem przede wszystkim na ćwiczeniu tych mięśni.
do góry

Komu metoda Tomatisa® może pomóc


Praktycznie każdemu, kto chce w pełni korzystać z życia:

Jak przebiega trening słuchowy?

Po przeprowadzeniu szczegółowego testu (1 – 1,5 godz.) przygotujemy indywidualny program. Przez określony czas będą Państwo przychodzić do Instytutu Tomatisa® na dwugodzinne sesje, w czasie których będą Państwo słuchać specjalnie przygotowanej muzyki (najczęściej Mozarta lub śpiewu gregoriańskiego), siedząc przy tym w wygodnym fotelu ze słuchawkami na uszach.
do góry

FüsseCzy to Państwu właśnie przypomina urlop?
(Szczerze mówiąc, nigdy wcześniej nie odpoczywałam tak intensywnie jak w czasie mojej własnej sesji.)

Metoda Tomatisa pozwala na nowo uporządkować wnętrze człowieka. A wiadomo przecież, że jeśli zmieniamy coś w sobie, zmienia się również otoczenie – siłą rzeczy!

Dalsze informacje:
http://www.ichs.pl/2752.dhtml
www.tomatis.de
www.tomatis-group.com

do góry